ارسال شهر تهران

سفارشات شهر تهران با پیک دیحی‌پت ارسال می‌گردد.

هزینه ارسال سفارشات برای تهران رایگان می باشد.

محصولاتی که با برچسب ارسال جداگانه مشخص شده‌اند، در یک مرسوله جداگانه و از طریق پست پیشتاز ارسال می‌گردد. هزینه ارسال این محصولات به صورت جداگانه محاسبه می‌شود.

مشتریان شهر تهران می‌توانند از بین زمان‌های ارسال موجود، زمان دلخواه خود را جهت دریافت سفارش انتخاب کنند.

 

ارسال سایر شهرها

سفارشات سایر شهرها با پست پیشتاز ارسال می‌گردد.

هزینه ارسال سفارشات بالای پانصد هزار تومان رایگان  و زیر آن49 هزار تومان می‌باشد.